menusearch
rabinzhivarzarin.ir

شرکت رابین ژیوار زرین پیشرو در آموزش ورزش

تازه ترین اخبار
ACL TRAINER
ACL TRAINER
درحال ثبت نام
جهت مشاهده مشخصات کارگاه
روی نام کارگاه کلیک کنید.
Children's motor developmental assessment tests
Children's motor developmental assessment tests
درحال ثبت نام
جهت مشاهده مشخصات کارگاه
روی نام کارگاه کلیک کنید.
کارگاه و دوره های آموزشی ورزشی برگزار شده شرکت رابین ژیوار زرین بعدیقبلی
 شرکت رابین ژیوار زرین پیشرو در آموزش ورزش .اولین دوره تمرینات ورزشی درآب و خشکی ویژه کمر دردشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است. وبینار آموزشی آسیبهای ورزشی همسترینگشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.اولین دوره آموزشی تمرینات تخصصی ورزش درمانی در آبشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.وبینار آموزشی مایو فاشیال ریلیزشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.اولین وبینار آموزشی اصلاح اختلالات اندام تحتانی با متد سهرمنشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.اولین وبینار آموزشی حرکت شناسی پیشرفتهشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.وبینار آموزشی سیستمهای تمرینی پیشرفته و اصول برنامه نویسیشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.وبینار آموزشی آسیبهای ورزشی کمرشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.اولین دوره طراحی بازیهای اصلاحی کودکان و نوجوانانشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.سومین دوره کاربرد کنزیو تیپ در آسیبهای ورزشیشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.اولین دوره تربیت مربی خصوصی کارگاه پیشرفته طراحی تمرینات هایپرتروفی عضلات گلوتئوس اولین کارگاه و تخصصی ترین کارگاه درکشور جهت برسی و پرداختن به رفع مشکلات اساسی ورزشکاران و افراد جامعه بخصوص بانوان محترم دررفع ضعف و ناهنجاری‌‌‌‌های عضلات گلوتئوس(سرینی یا باسن)وعضلات همسترینگ (پشت ران)وعضلات کوادریسپس فموریس(چهارسرجلوی ران)ازقبیل ضعیف بودن،کوچک بودن،صاف بودن،شل بودن ورفع سلولیت(ترک خوردگی پوست براثر زایمان یا کاهش و افزایش وزن)و مشکلاتی همچون پاضربدری،پاپرانتزی،زانویعقب به دلیل ضعف عضلات خاص....در نتیجه اصلاح وهایپرتروفی(رشد کردن و بزرگ شدن) موارد ذکر شده جهت سلامتی زیبایی و تناسب اندام کارگاه پیشرفته طراحی تمرینات هایپرتروفی عضلات پایین نه  محتوای کارگاه چیست؟دوز‌‌‌‌های اثربخش مکملها دردوران مختلفممکل‌‌‌‌های موثر در دوران قدرت حجم وکاتمکمل‌‌‌‌های مورد نیاز ورزشکاران سرعتی استقامتیتداخلات و تعاملات مکمل‌‌‌‌های ورزشی در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟1.بهترین دوز‌‌‌‌های مصرفی مکملها جهت اثر بخشی هرچه بهتر2.بهترین مکملهاییکه در دوران مختلف ورزشی اثر بخشی بهتری را دارند3.آشنایی بامکملهاییکه ورزشکاران استقامتی و سرعتی به آنها نیاز دارند4.چه مکملهایی باهم تداخل دارند و چه مکملهایی جهت اثربخشی بهتر میشود باهم ترکیب کردکارگاه آموزشی بررسی صحت عملکرد و دوزهای اثربخش مکملهای ورزشیمحتوای کارگاه چیست؟شناخت آسیب‌‌‌‌های ورزشیآشنایی با اصول بازتوانیشناخت وسایل کمک به بازتوانیحرکات اصلاحی و بازتوانی آسیب‌‌‌‌های کمر وشانه در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟1.بهترین حرکات بازتوانی2.بهترین وسایل برای بازتوانی3.آشنایی با حرکات آسیب زا4.نحوه صحیح اجرای حرکات وبینار آموزشی حرکات اصلاحی و بازتوانی آسیبهای کمر و شانه محتوای کارگاه چیست؟کانکارنت چیست؟معایب و فوایدبرنامه ریزی تمرین در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟1.بهترین زمان انجام تمرین2.بهترین روش برنامه ریزی وبینار آموزشی طراحی تمرینات موازی(کانکارنت)ویژه چربی سوزی محتوای کارگاه چیست؟کینزیوتیپ چیست؟آشنایی با نوار کینزیوتیپآموزش زدن نوار بربدن در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟درچه افرادی میتوان استفاده کردبهترین زمان‌‌‌‌های استفاده از نوار کینزیوتیپ اولین دوره آموزشی کاربرد کینزیوتیپ در آسیبهای ورزشی محتوای کارگاه چیست؟کینزیوتیپ چیست؟آشنایی با نوار کینزیوتیپآموزش زدن نوار بربدن در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟درچه افرادی میتوان استفاده کردبهترین زمان‌‌‌‌های استفاده از نوار کینزیوتیپ دومین دوره آموزشی کاربرد کینزیوتیپ در آسیب های ورزشیمحتوای کارگاه چیست؟آسیب شناسیتمرین درمانی  در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟حرکت درمانیبازگشت به ورزش وبینار آموزشی آسیبهای ورزشی شانهمحتوای کارگاه چیست؟آسیب شناسیتمرین درمانی  در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟محتوای کارگاه چیست؟آسیب شناسیتمرین درمانی  در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟حرکت درمانیبازگشت به ورزشحرکت درمانیبازگشت به ورزش وبینار آموزشی آسیبهای ورزشی زانو محتوای کارگاه چیست؟آشنایی با تغذیه ورزشکارانآشنایی با مکمل‌‌‌‌های غذایی و ورزشی  در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟اصول صحیح کاهش وزن در ورزشکاراندوز‌‌‌‌های مکمل‌‌‌‌های غذایی موثر در کاهش وزن وبینار آموزشی اصول و روش های علمی کاهش وزن در ورزشکاران محتوای کارگاه چیست؟آسیب شناسیتمرین درمانی  در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟حرکت درمانیبازگشت به ورزش  وبینار آموزشی آسیبهای ورزشی مچ پامحتوای کارگاه چیست؟آناتومی عضلات شکم پهلو و ستون فقراتتمرینات تخصصی شکم و ژهلو  در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟کدام عضلات را باید تمرین دادچه حرکاتی را برای تقویت عضلات شکم و پهلو باید انجام دادچند ست و چند تکرار اجرا کنیم وبینار آموزشی آناتومی و تمرینات تخصصی عضلات کُر محتوای کارگاه چیست؟تکنیک‌‌‌‌های ماساژ سوئدیزمان‌‌‌‌های ماساژ  در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟شناخت ابزار و وسایل ماساژتکنیک‌‌‌‌های رهایی عضلات و گرفتگیهاموارد منع ماساژ ورزشکارانماساژ قبل و بعد فعالیت ورزشی دومین دوره آموزشی ماساژ ورزشیمحتوای کارگاه چیست؟محدودیت‌‌‌‌های حرکات اصلاحی معمول برای کودکانمعرفی وچرایی ضرورت بازی‌‌‌‌های اصلاحیارائه برخی از بازی ها برای برخی ناهنجاری ها  در این کارگاه چه مطالبی یاد میگیریم؟شناخت برخی ناهنجاری‌‌‌‌های شایع در کودکان و نوجوانانضرورت بازی ها برای کودکان و نوجوانانطراحی برخی بازی‌‌‌‌های موثر طراحی بازی های اصلاحی کودکان و نوجوانانشرکت برای عموم افراد،دانشجویان،مربیان و ورزشکارن آزاد است.دومین دوره آسیب های ورزشی