menusearch
rabinzhivarzarin.ir

اخبار

Knee sports injuries Knee sports injuries کارگاه بازتوانی آسیبهای ورزشی زانو
در حال ثبت نام
جهت مطالعه و مشاهده سرفصلها و مشخصات کارگاه روی نام کارگاه کلیک کنید
شنبه هجدهم شهریور ۰۲
movement games movement games کارگاه بازی های حرکتی هدفمند ویژه دوره پیش دبستانی
در حال ثبت نام
جهت مطالعه و مشاهده سرفصلها و مشخصات کارگاه روی نام کارگاه کلیک کنید
یکشنبه دوازدهم شهریور ۰۲
sports games sports games کارگاه طراحی بازی ورزش ویژه کودکان و نوجوانان
در حال ثبت ناl
جهت مطالعه و مشاهده سرفصلها و مشخصات کارگاه روی نام کارگاه کلیک کنید
شنبه بیست و هشتم مرداد ۰۲
McKenzie McKenzie کارگاه تمرینات مکنزی در مشکلات دیسک کمر ورزشکاران
در حال ثبت نام
جهت مطالعه و مشاهده سرفصلها و مشخصات کارگاه روی نام کارگاه کلیک کنید
چهارشنبه یازدهم مرداد ۰۲
kinesio Tape kinesio Tape پنجمین کارگاه علمی و کاربردی کاربرد کینزیوتیپ در آسیبهای ورزشی
در حال ثبت نام ظرفیت محدود....
جهت مطالعه و مشاهده سرفصلها و مشخصات کارگاه روی نام کارگاه کلیک کنید
یکشنبه یکم مرداد ۰۲