menusearch
rabinzhivarzarin.ir

آغاز همکاری مشترک شرکت رابین ژیوار زرین با دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران

قبلی
وبینارهای آموزشی فصل بهار
جستجو
۱۳۹۹/۱۰/۱ دوشنبه
(0)
(0)
آغاز همکاری مشترک شرکت رابین ژیوار زرین با دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران
آغاز همکاری مشترک شرکت رابین ژیوار زرین با دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران

پس از جلسه حضوری جناب آقای محسن حبیبی مدیر عامل محترم شرکت رابین ژیوار زرین و ریاست محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی جناب آقای دکتر محمود گودرزی،جهت پیشبرد اهداف آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران و شرکت رابین ژیوار زرین و احیاء مرکز آموزشهای آزاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و پس از جلسات هم اندیشی ونشستهای صمیمانه مشترک مدیرعامل محترم شرکت رابین ژیوار زرین آقای محسن حبیبی  با معاون محترم آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران جناب آقای دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی،درتاریخ یکم دیماه سال یک هزارو سیصدونودو نه قرارداد همکاری امضاء گردید.